Predicting selection into ECEC of higher quality in a universal context: The role of parental education and income

Forfatter
Alexandersen, N., Zachrisson, H. D., Wilhelmsen, T., Wang, M. V., Brandlistuen, R. E.
År
2021

Formål

Studien utforsker om familier med høy sosioøkonomisk status oftere velger barnehager av høy kvalitet, selv om systemet er laget for at alle skal ha lik tilgang til gode barnehager. Videre undersøker studien hvordan familiens sosioøkonomiske status og barnehagens kvalitet påvirker forholdet mellom barn og barnehageansatte. Målet er å finne ut om familier med god økonomi og/eller høy utdannelse oftere velger de beste barnehagene, og om kvaliteten i barnehagen, sammen med familiens sosioøkonomiske status, påvirker hvordan barn og barnehageansatte kommer overens. Forskerne ser også på hvor lett eller vanskelig det er for foreldre å finne informasjon om barnehagens kvalitet.

Resultat

Resultatene viser at barn av foreldre med høy utdanning, og i mindre grad høy inntekt, går i barnehager med høyere strukturell kvalitet, ifølge barnehagelærernes vurdering. Videre viser det seg at høyere sosioøkonomisk status hos foreldrene og bedre strukturell kvalitet i barnehagen (som utviklingsmateriell, ansattes kompetanse og stabilitet) fører til et bedre forhold mellom barn og barnehagelærer, med mer nærhet og mindre konflikt.

Design

Studien bruker data fra en gruppe barn (N=7436) som er en del av Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Da disse barna var fem år gamle, svarte barnehagelærerne deres på spørreskjemaer om dem. Barnehagelærere for barn født mellom 2006 og 2009 deltok. Informasjonen fra barnehagelærerne ble så kombinert med data fra Medisinsk Fødselsregister, Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

Referanser

Alexandersen, N., Zachrisson, H. D., Wilhelmsen, T., Wang, M. V. & Brandlistuen, R. E. (2021) "Predicting selection into ECEC of higher quality in a universal context: The role of parental education and income". Early Childhood Research Quarterly, 55:336-348.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, Norge. Det europeiske forskningsrådet (European Research Council Consolidator Grant), EU