Why and how teachers make use of drawing activities in early childhood science education.

Forfatter
Areljung, S., Due, K., Ottander, C., Skoog, M., Sundberg, B.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan barnehagelæreres synspunkter og innramming av tegneaktiviteter påvirker barnehagebarnas muligheter til å lære naturfag gjennom tegneaktivitetene. Forskningsspørsmålene er: 1) Hva er barnehagelærernes syn på tegningens rolle i naturfagundervisningen? 2) Hvordan rammer barnehagelærerne inn tegneaktiviteter i naturfagundervisningen? 3) Hvordan påvirker barnehagelærernes syn og utforming av tegneaktiviteter læringsmulighetene for naturfag for barnehagebarna?

Resultat

Resultatene viser at få av barnehagelærere knytter tegning spesifikt til naturfaglæring. De ser heller på tegning som en variasjon i undervisningen og læringen på generell basis. Ut fra observasjonene i undervisningsrommene, konkluderer forskerne med at tegning stiller relativt svakt som metode for å formidle og lære naturfag.

Design

Studien baserer seg på observasjoner gjort i ti ulike undervisningsrom i tre svenske barnehager, hvor aktiviteter med tegninger ble gjennomført. I tillegg ble det gjort intervjuer med 13 barnehagelærere som var involvert i disse aktivitetene. Hvert undervisningsrom ble besøkt av forskere mellom to og fem ganger, og totalt 45 leksjoner ble observert

Referanser

Areljung, S., Due, K., Ottander, C., Skoog, M., & Sundberg, B. (2021). “Why and how teachers make use of drawing activities in early childhood science education”. International Journal of Science Education, 43(13):2127-2147.