The rhythmicity of daily travel: young children’s mobility practices along the mobile preschool route.

Forfatter
Balldin, J., Harju, A.
År
2021

Formål

Studien belyser betydningen av rytmikk i barns sosiale liv, gjennom en undersøkelse av barns daglige reiser i en mobil barnehage i Sverige. Studien tar utgangspunkt i mobilitetspraksisene til barna, og den vanskelige relasjonen mellom barns bevegelser i hverdagen og vedvarende representasjoner av barndommens tid og sted, som forskerne argumenterer for at styrer barns (opplevelser av) bevegelser.

Resultat

Resultatene viser at reisene til barna i den mobile barnehagen var mer enn bare transport til og fra daglige destinasjoner. Barnas regelmessige reiser med den mobile barnehagen skapte en felles opplevelse og etablerte en slags rytme basert på hvordan barna oppfattet og håndterte forskjellige rytmer både inne i og utenfor bussen. Barnas mobilitetspraksis viste hvordan regelmessig reising gjennom nabolaget var en aktivitet i seg selv som oppmuntret og inspirerte barna til å tilpasse seg rytmen og finne måter å delta i den på.

Design

Studien er en del av og bygger på funn fra forskningsprosjektetet Mobility, informal learning and citizenship in mobile preschools som har ambisjon om å kartlegge betydningen av den mobile barnehagen. Tre barnehagelærere og 16 barn i alderen tre til fem år fra en mobil barnehage i Sverige deltok i studien. Forskerne benyttet seg av etnografisk feltarbeid hvor de ble med den mobile barnehagen på deres daglige bussreiser og observerte barna. Datamaterialet ble analysert ved bruk av Lefebvres rytmeanalyse.

Referanser

Balldin, J., & Harju, A. (2021). “The rhythmicity of daily travel: young children’s mobility practices along the mobile preschool route”. Children's Geographies, 19(5):567-578.

Oppdragsgiver

Riksbankens Jubileumsfond, Sverige