Adapting the preschool environment to the needs of children on the autism spectrum in Sweden: A quasi-experimental study.

Forfatter
Bejnö, H., Roll-Pettersson, L., Klintwall, L., Långh, U., Odom, S. L., Bölte, S.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan barnehageansatte bruker vurderingsverktøyet Swedish Autism Program Environment Rating Scale (APERS-P-SE) for å forbedre læringsmiljøet for barn med autisme. Ved å implementere verktøyet og motta tilhørende opplæring og veiledning, ble effekten av tiltaket evaluert. Fokuset var på barnas tilpasningsevne og engasjement, samt personalets kunnskap om autisme og deres holdninger til Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI), en behandlingsmetode som gir intensiv atferdsintervensjon til unge barn med autisme.

Resultat

Resultatene viste at barnehager som brukte både APERS-P-SE og EIBI hadde en betydelig forbedring i læringsmiljøet sammenlignet med dem som kun brukte EIBI. Dette inkluderte bedre fysisk miljø og støtte til barnas personlige uavhengighet. Likevel førte ikke disse forbedringene direkte til bedre resultater for barna eller barnehagepersonalet sammenlignet med kontrollgruppen.

Design

17 barn med autisme og 35 barnehageansatte fra 17 svenske barnehager deltok i studien. Barna var mellom tre og fem år gamle ved studiestart. Barnehagene ble delt inn i eksperimentelle- og kontrollgrupper. I hver barnehage deltok minst ett barn med autisme. Barnehagepersonalet ved ni av barnehagene gjennomførte EIBI støttet av opplæring og veiledning basert på APERS-P-SE vurdering, mens åtte barnehager gjennomførte kun EIBI. Data ble samlet inn før og etter intervensjonen, som varte i omtrent åtte måneder. Deltakerne inkluderte også veiledere fra habiliteringssentre.

Referanser

Bejnö, H., Roll-Pettersson, L., Klintwall, L., Långh, U., Odom, S. L., & Bölte, S. (2021). "Adapting the preschool environment to the needs of children on the autism spectrum in Sweden: A quasi-experimental study". Scandinavian Journal of Occupational Therapy, DOI: 10.1080/11038128.2021.1993330

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet, Sverige