The Politics of Belonging: Educators' Interpretations of Communities, Positions, and Borders in Preschool.

Forfatter
Berge, A., Johansson, E.
År
2021

Formål

Målet med studien er å øke kunnskapen om tilhørighet i norske barnehager ved å utforske hvordan barnehageansatte beskriver, tolker og vurderer tilhørighetsprosesser i sin pedagogiske praksis. Forskningsspørsmålet er: Hvordan opplever og beskriver pedagoger prosesser for tilhørighet i barnehagepraksisen sin?

Resultat

Resultatene viser at de ansatte i barnehagen hadde et ønske om å skape et sterkt og inkluderende fellesskap hvor alle barn og foreldre er inkludert. Dette fellesskapet representerte den dominerende kulturen og verdiene i samfunnet. Forskerne identifiserte også andre typer fellesskap i barnehagen, inkludert felleskap knyttet til innvandrerfamilier/innvandrerbarn og ulike trossamfunn. Disse ulike fellesskapene skapte utfordringer for både barn og pedagoger, da pedagogene ønsket å være lojale mot barnehagefellesskapet samtidig som de følte empati for barn som befant seg mellom sine familier og barnehagens fellesskap. Studien antyder at kategorisering av barn og foreldre i barnehagen kan føre til potensiell ekskludering og fremmedgjøring i stedet for å fremme tilhørighet og inkludering.

Design

21 barnehagelærere og fagarbeidere fra tre barnehager på Sør-Vestlandet i Norge deltok i studien. Forskerne utførte fem gruppeintervjuer for å finne ut hvordan de ansatte opplevde og beskrev prosesser knyttet til tilhørighet og fellesskap i sin barnehage. Intervjumaterialet ble så analysert i lys av Yuval-Davis’ teoretiske rammeverk «The politics of belonging».

Referanser

Berge, A., & Johansson, E. (2021). “The Politics of Belonging: Educators' Interpretations of Communities, Positions, and Borders in Preschool”. International Research in Early Childhood Education, 11(2):24-40.

Oppdragsgiver

NordForsk, Norden