Effectiveness of a kindergarten-based intervention to increase vegetable intake and reduce food neophobia amongst 1-year-old children: a cluster randomised controlled trial.

Forfatter
Blomkvist, E. A. M., Wills, A. K., Helland, S. H., Hillesund, E. R., Øverby, N. C.
År
2021

Formål

Formålet med studien er å kartlegge og redusere fenomenet mat-neofobi (skepsis til ny mat) blant ett år gamle barnehagebarn, og i forlengelsen fremme sunne matvaner blant barna, med et høyere inntak av frukt og grønt.

Resultat

Resultatene antyder et høyere inntak av intervensjonsgrønnsakene i gruppe 2
(kosthold + Sapere-metoden) sammenlignet med kontrollgruppen. Effekten på totalt grønnsaksinntak var ikke entydig. Ingen effekt ble observert når det gjaldt nivået av mat-neofobi i intervensjonsgruppene.

Design

De involverte barnehagene ble tilfeldig fordelt til enten én kontrollgruppe eller én av to intervensjonsgrupper. Begge intervensjonsgruppene (1 og 2) fikk servert et varmt lunsjmåltid, inkludert tre vekslende grønnsaker, tre dager i uken over en periode på tre måneder. Intervensjonsgruppe 2 fikk i tillegg tilgang til ukentlige sansetimer (Sapere-metoden), der de fikk informasjon om de aktuelle grønnsakene og hvordan disse kunne tilberedes. Denne intervensjonen ble digitalt administrert, via informasjon og oppskrifter på et nettsted. Kontrollgruppen mottok ingen intervensjon. Foreldrene til ettåringene (til sammen 144 foreldre til barn i 46 barnehager) fylte ut digitalt distribuerte spørreskjemaer som omhandlet mat-neofobi og matvaner før og etter intervensjon.

Referanser

Blomkvist, E. A. M., Wills, A. K., Helland, S. H., Hillesund, E. R., & Øverby, N. C. (2021). “Effectiveness of a kindergarten-based intervention to increase vegetable intake and reduce food neophobia amongst 1-year-old children: a cluster randomised controlled trial”. Food & Nutrition Research, doi: 10.29219/fnr.v65.7679

Oppdragsgiver

Norske Kvinners Sanitetsforening, Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus, Norge