Workload, staff composition, and sickness absence: findings from employees in child care centers.

Forfatter
Drange, N., Gunnes, T., Telle, K.
År
2021

Formål

Studien undersøker forholdet mellom arbeidsbelastning og sykefravær blant ansatte i norske barnehager, samt hvordan denne sammenhengen varierer mellom barnehager med flere barnehagelærere kontra assistenter.

Resultat

Resultatene viser at et høyere antall barnehagelærere med høy utdanning per barn er knyttet til lavere sykefravær. Imidlertid fører flere assistenter uten høyere utdanning per barn til økt sykefravær. Dette tyder på at variasjonen i sykefravær i barnehagene kan være drevet av forskjeller i personalets sammensetning, og ikke nødvendigvis arbeidsbelastningen.

Design

Datamaterialet består av data fra Statistisk sentralbyrås arbeidsgiver–ansatt-register, som gir informasjon om kjønn, alder, utdanning og sykefravær for hver ansatt. Forskerne brukte også et register på barnehagenivå som gir informasjon om antall barn, aldersgrupper og andel minoritetsbarn i hver barnehage. Basert på disse registrene beregnet forskerne antall voksne, barnehagelærere og assistenter per barn i hver barnehage. Utvalget omfatter 3904 barnehager.

Referanser

Drange, N., Gunnes, T. & Telle, K. (2021). "Workload, staff composition, and sickness absence: findings from employees in child care centers". Empirical Economics, 61(6):3375-3400.