Pædagogik i skyggen af corona: En kulturanalytisk undersøgelse af pædagogisk arbejde efter genåbningen af daginstitutionerne.

Forfatter
Grumløse, S. P., Marschall, A., Prins, K.
År
2021

Formål

Studien utforsker hvordan danske helsemyndigheters retningslinjer for smitteforebygging under koronaepidemien påvirket dagliglivet i barnehagene. Forskerne undersøker endringene, mulighetene og utfordringene som det pedagogiske personalet opplevde, samt hvordan begrensningene påvirket hverdagen i barnehagen og det pedagogiske arbeidet. Forskningsspørsmålet er: Hvordan påvirker hygienetiltak og smitterisikobegrensninger det pedagogiske arbeidet med barn i alderen null til seks år?

Resultat

Studiens resultater viser at helsemyndighetenes retningslinjer førte til betydelige tilpasninger i barnehagene. Disse tilpasningene fokuserte på å være nær barna for å skape trygghet, støtte deres medbestemmelse og motivasjon, samt daglig kommunikasjon med foreldre. Etter gjenåpningen opplevde mange en "pedagogisk unntakstilstand", men også en tro på at de sammen kunne overvinne utfordringene. I november 2020 følte imidlertid mange pedagoger en vedvarende unntakstilstand, som førte til følelser av maktesløshet og tretthet på grunn av konstante tilpasninger.

Design

Datamaterialet består av flere virtuelle fokusgruppeintervjuer med pedagoger fra syv barnehager, hovedsakelig på Sjælland. I tillegg intervjuet forskerne barnehagestyrere, samt noen pedagogiske konsulenter og foreldre.

Referanser

Grumløse, S. P., Marschall, A. & Prins, K. (2021). "Pædagogik i skyggen af corona: En kulturanalytisk undersøgelse af pædagogisk arbejde efter genåbningen af daginstitutionerne". Dansk Paedagogisk Tidsskrift, 2021(2):52-66.