TRAS: Validity and sensitivity of a language assessment tool for children with ASD.

Forfatter
Hansén‐Larson, J., Bejnö, H., Jägerskogh, E., Eikeseth, S., Klintwall, L.
År
2021

Formål

Studien undersøker den mulige nytteverdien av det norske vurderingsverktøyet TRAS - Tidlig Registrering Av Språkutvikling - for å vurdere språkferdighetene hos barnehagebarn med autismespekterdiagnoser (ASD). Dette verktøyet kan brukes av barnehagelærere uten spesifikk opplæring. Studien analyserte: (1) TRAS’ validitet i forhold til et etablert og validert vurderingsinstrument, Vineland Adaptive Behavior Scales andre utgave (Vineland-II), og (2) TRAS’ evne til å oppdage endringer over tid, spesielt i løpet av et behandlingsopplegg.

Resultat

Resultatene viste at TRAS-scorene økte betydelig over tid, noe som indikerer at verktøyet er følsomt for behandlingseffekter. TRAS-scorene viste også en tydelig sammenheng med Vineland kommunikasjonssubskala, som betyr at målingen kan brukes til å vurdere språkferdighetene til barn med ASD. Forskerne bak studien konkluderer med at TRAS kan være et mulig alternativ til mer omfattende språkvurderingsverktøy for barn med ASD.

Design

Deltakerne var 54 barn med ASD i alderen to til fem år, som deltok i et adferds-intervensjonsprogram i Sverige. TRAS ble brukt til å vurdere deltakerne på tre tidspunkter under et behandlingsopplegg for å undersøke hvor følsom TRAS er når det gjelder å oppdage endringer. Kun deltakere som hadde TRAS-resultater registrert ved alle tre tidspunkter ble inkludert i studien (n = 27). Ved oppstart ble barna også vurdert ved hjelp av Vineland Adaptive Behavior Scales, og resultatene ble deretter sammenlignet med TRAS-resultatene.

Referanser

Hansén‐Larson, J., Bejnö, H., Jägerskogh, E., Eikeseth, S. & Klintwall, L. (2021). "TRAS: Validity and sensitivity of a language assessment tool for children with ASD". Scandinavian Journal of Psychology, 62(4):522-528.