Wow! They really like celeriac! Kindergarten teachers' experiences of an intervention to increase 1-year-olds’ acceptance of vegetables.

Forfatter
Helland, S. H., Øverby, N. C., Blomkvist, E. A. M., Hillesund, E. R., Strömmer, S., Barker, M., Bjørkkjær, T.
År
2021

Formål

Studien utforsker barnehagelæreres erfaringer med å implementere intervensjonen Pre-schoolers' Food Courage 2.0 i norske barnehager. Intervensjonen var rettet mot ettåringer og tok sikte på å redusere matneofobi (angst eller ubehag når man blir introdusert for mat og drikke man ikke er kjent med) og fremme et sunt kosthold hos barna ved å introdusere dem for ulike grønnsaker og matvarer. Denne kvalitative studien undersøker også hvilke faktorer som bidro til den positive effekten som ble rapportert i den kvantitative evalueringen av intervensjonen.

Forskningsspørsmålene er:

  1. Hva var barnehagelærernes samlede erfaring med å delta i prosjektet Pre-schoolers' Food Courage 2.0?
  2. Hva var barnehagelærernes oppfatning av effektene av intervensjonen på barna og deres foreldre, samt på barnehagelærerne selv?
  3. Hvilke elementer av intervensjonen mente barnehagelærerne var mest effektive?

Resultat

Barnehagelærerne fant det enkelt å implementere intervensjonen, og de ble overrasket over hvilke matvarer ettåringer liker og hvordan intervensjonen økte deres aksept for mat. Ved å bruke strategiene beskrevet i intervensjonen, utnyttet barnehagepersonalet denne muligheten effektivt, og barnas og barnehagepersonalets adferd i forhold til mat ble forbedret. Forskerne bak studien konkluderer med at intervensjoner som fokuserer på sunne matvaner, potensielt kan ha en langsiktig innvirkning på folkehelsen ved å øke variasjonen i matvarer og inntaket av grønnsaker hos småbarn.

Design

Datamaterialet består av kvalitative intervjuer med ti barnehagelærere fra ti barnehager som deltok i prosjektet Pre-schoolers' Food Courage 2.0, Dette prosjektet var en webbasert intervensjon for å redusere matneofobi og fremme sunne kostvaner blant ettåringer i norske barnehager. Alle intervjuene ble gjennomført over telefon, og lydopptakene ble deretter transkribert av intervjuerne.

Referanser

Helland, S. H., Øverby, N. C., Blomkvist, E. A. M., Hillesund, E. R., Strömmer, S., Barker, M. & Bjørkkjær, T. (2021). "Wow! They really like celeriac! Kindergarten teachers' experiences of an intervention to increase 1-year-olds’ acceptance of vegetables". Appetite, 166:105581.

Oppdragsgiver

Norske Kvinners Sanitetsforening, Norge. Universitetet i Agder, Norge