Kulekrabater-Lek, lärande och undervisning: en lekintervention för att stärka barns deltagande i lek - en pilotstudie.

Forfatter
Hellberg, K., Fälth, L., Lundbäck, B.
År
2021

Formål

Målet med studien er å gjennomføre en lekintervensjon i en svensk barnehage som innebærer forebyggende arbeid for å redusere risikoen for å utvikle psykiske helseproblemer. Studien handler ikke om å identifisere barn med psykiske helseproblemer i barnehagen, men heller om å utvikle en forebyggende metode. Forskningsspørsmålene er: 1) Hva beskriver barnehagelærere som mulighetene med lekintervensjonsprogrammet? 2) Hvilke hindringer beskriver barnehagelærerne og hva trenger å utvikles i programmet? 3) Hvilken utvikling hos barna beskriver barnehagelærerne?

Resultat

Resultatene indikerer at intervensjonen kan brukes som en modell for hvordan barnehagelærerne kan håndtere barna i barnehagen. Målet er at lekintervensjonsprogrammet som ble undersøkt kan være en strukturert tilnærming for pedagoger til å støtte barnas lek i barnehagen og forebygge angst og bekymring senere i livet.

Design

Studien er basert på et lekprogram utviklet og brukt i Canada og som også er prøvd ut i Norge. Målet med programmet er å støtte barns psykiske helse ved å trene sosiale ferdigheter og støtte barna i lek med andre barn for å forebygge angst og ensomhet. Barnehagelærerne førte loggbok i løpet av de seks ukene intervensjonen varte. Før lekprogrammet startet, gjennomførte personalet og foreldrene en vurdering av barna ved hjelp av et vurderingsskjema der barnas styrker og svakheter ble vurdert. To barnehagelærere og sju fireåringer deltok i studien.

Referanser

Hellberg, K., Fälth, L., & Lundbäck, B. (2021). "Kulekrabater-Lek, lärande och undervisning: en lekintervention för att stärka barns deltagande i lek - en pilotstudie". Specialpædagogik, 41(4):38-53.