Crèche and cry, here and there: exploring children’s agency in Romanian and Danish nurseries.

Forfatter
Hygum, C. U., Hygum, E.
År
2021

Formål

Studien utforsker gråt som et uttrykk for små barns handlekraft i barnehager i Romania og Danmark. Forskningsspørsmålene er: 1) Når og hvordan gråter barn? 2) Hva oppnår barn ved å gråte? 3) Hvordan reagerer personalet på barns gråt i disse to landene?

Resultat

I Danmark bruker barna i mindre grad gråt som en måte å kommunisere på fordi de oppmuntres til å være modige og aktivt bygge relasjoner med andre barn og voksne. De ansatte er oppmerksomme på gråt, men reagerer ikke alltid på den. I Romania derimot, gråter barn mer fordi barnehagen følger en struktur der hvert barn er i tett kontakt med en enkelt omsorgsperson. Gråt blir ofte brukt for å uttrykke misnøye, sinne eller tristhet. Den "riktige" gråten blir til og med sett på som en form for symbolsk makt som hjelper barna å håndtere følelser og begrense sinnerelatert atferd. Forskerne bak studien understreker at resultatene gjelder for de spesifikke barnehagene i Danmark og Romania som ble undersøkt i studien.

Design

Datamaterialet består av observasjoner av dagliglivet i to rumenske og to danske barnehager, kombinert med halvstrukturerte intervjuer med barnehagepersonell og barnehagestyrere i begge land. Forskerne analyserte barnehagenes retningslinjer, byggeplaner, kart, pedagogiske prosjekter/programmer, ukentlige timeplaner, daglige menyer, informasjonsbrosjyrer for foreldre, nettsideinformasjon og kulturelle artefakter (leker, spill, lesebøker, hageverktøy osv.). Det ble gjort totalt 26 heldagsobservasjoner, der forskerne registrerte samspillet mellom individuelle barn (som var mellom ni måneder og to år gamle), jevnaldrende barnehagebarn og barnehageansatte.

Referanser

Hygum, C. U. & Hygum, E. (2021). "Crèche and cry, here and there: exploring children’s agency in Romanian and Danish nurseries". Ethnography and Education, 16(3):327-342.