Exploring intervention components in association with changes in preschool children’s vegetable intake: the BRA-study.

Forfatter
Kristiansen, A. L., Himberg-Sundet, A., Bjelland, M., Lien, N., Holst, R., Andersen, L. F.
År
2021

Formål

Studien undersøker hva barnehageansatte mener om effekten av en intervensjon for å øke barns inntak av grønnsaker og servering av grønnsaker i barnehagen.

Resultat

Resultatene viste ingen tydelige sammenhenger mellom hvor nyttige deltakerne oppfattet intervensjonskomponentene og mengden grønnsaker servert i barnehagen. Studien viste imidlertid en tendens til at plakatene var assosiert med økt inntak av grønnsaker hos barna, noe som også kan skyldes at ulike intervensjonskomponenter samspilte og bidro til effekten. Forskerne mener likevel av plakatene kan ha hatt en positiv påvirkning og forsterket budskapene om hvor mye grønnsaker som skulle serveres og hvordan man kunne oppmuntre barna til å smake og spise dem.

Design

Studien er en del av BRA-prosjektet («Barnehage», «gRønnsaker» og «fAmilie») som hadde som mål å utvikle, gjennomføre og evaluere et intervensjonsprogram for å fremme inntaket av grønnsaker blant barnehagebarn (3-5 år ved studiestart). 73 barnehager i Norge deltok (svarprosent 15,2%), og det ble innhentet samtykke fra foreldre til 633 barn (svarprosent 38,8%). Intervensjonskomponentene i barnehagene bestod av en inspirerende kursdag (praktisk og teoretisk kjøkkenopplæring) i tillegg til ulike kjøkkenressurser/-redskaper og plakater som minnet personalet på å servere grønnsaker og fremme barnas inntak av grønnsaker. Barnehagepersonalet ble bedt om å svare på et skriftlig spørreskjema hvor de skulle vurdere hvor nyttige intervensjonskomponentene var. For å vurdere barnas inntak av grønnsaker i barnehagen ble det gjort direkte observasjoner. Mengden grønnsaker servert ble registrert ved å fylle ut en grønnsaksdagbok i fem dager, hvor vekten av grønnsakene også ble notert.

Referanser

Kristiansen, A. L., Himberg-Sundet, A., Bjelland, M., Lien, N., Holst, R. & Andersen, L. F. (2021). "Exploring intervention components in association with changes in preschool children’s vegetable intake: the BRA-study". BMC Research Notes, 14:214.

Oppdragsgiver

Norges Forskningsråd, Norge. Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning, Norge