Same origin, different implementations: a document analysis of Norwegian and Danish bereavement response plans.

Forfatter
Lytje, M., Dyregrov, A., Bergstrøm, M. D., Fjærestad, A., Fisher-Hoyrem, L.
År
2021

Formål

Studien sammenligner den planmessige responsen danske og norske barnehager har i møte med kritisk sykdom eller død i familiene til barnehagebarn. Studien har tre mål: 1. Undersøke omfanget og innholdet i de danske og norske planverkene. 2. Undersøke konseptualiseringen av sorgstøtte som er innbygd i planverkene. 3. Undersøke forskjellene mellom de danske og norske planverkene og deres respektive styrker og svakheter.

Resultat

Både Norge og Danmark har utviklet planer som veileder institusjonsansatte når de møter familier og barn i utfordrende livssituasjoner. Til tross for at begge planene har samme opprinnelse, har de utviklet seg på forskjellige måter. De norske planene er ofte lengre og utarbeidet av fagpersoner. I motsetning til dette varierer de danske planene i størrelse og kvalitet, og de blir hovedsakelig utarbeidet av barnehagens ansatte. Disse forskjellene kan tilskrives ulike organisatoriske nivåer, som norsk lov, samt nasjonale hendelser, som Utøya-terrorangrepet.

Design

Studien ble gjennomført ved dokumentanalyse av 65 danske og 30 norske planverk brukt i barnehager.

Referanser

Lytje, M., Dyregrov, A., Bergstrøm, M. D., Fjærestad, A., & Fisher-Hoyrem, L. (2021). “Same origin, different implementations: a document analysis of Norwegian and Danish bereavement response plans”. International Journal of Early Years Education, DOI: 10.1080/09669760.2021.1902787.