Korleis blir det arbeidd med utvikling av smakspreferansar i barnehagen? Ein kvalitativ intervjustudie i seks barnehagar.

Forfatter
Ryslett, K., Håberg, L. I.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan pedagogiske ledere i barnehagen arbeider med måltider for å fremme utvikling av barns smakspreferanser, i betydningen å like og akseptere ulike matvarer.

Resultat

Resultatene peker på bruk av strategiene 'tilvenning' og 'eksponering' og 'sosial læring', mens 'energiberiking og smaksbroer' er fraværende. Resultatene viser også at barna får utforske og eksperimentere med ulike smaker i måltidet, men mye bruk av brødmåltider kan for noen føre til lite variasjon i kostholdet.

Design

Datamaterialet består av fokusgruppeintervjuer i seks ulike barnehager i Norge, med til sammen 21 pedagogiske ledere og to styrere.

Referanser

Ryslett, K., & Håberg, L. I. (2021). “Korleis blir det arbeidd med utvikling av smakspreferansar i barnehagen? Ein kvalitativ intervjustudie i seks barnehagar”. Norsk tidsskrift for ernæring, 19(4):6-12.