The Association Between Toddlers’ Temperament and Well-Being in Norwegian Early Childhood Education and Care, and the Moderating Effect of Center-Based Daycare Process Quality.

Forfatter
van Trijp, C. P., Lekhal, R., Drugli, M. B., Rydland, V., van Gils, S., Vermeer, H. J., Buøen, E. S.
År
2021

Formål

Studien undersøker sammenhengen mellom småbarns temperament og trivsel i barnehager i Norge. Forskningsspørsmålene er: 1) Er det en sammenheng mellom barns temperament og trivsel i norske barnehager? 2) Påvirker kvaliteten på barnehagens prosesser (barnehagens daglige praksis og rutiner) sammenhengen mellom barns temperament og trivsel i norske barnehager?

Resultat

Resultatene viser at småbarns trivsel i barnehagen er påvirket av deres temperament, spesielt hvor sjenerte, emosjonelle og sosiale de er. Kvaliteten på forholdet mellom barn og ansatte, samt hvor mye emosjonell støtte barnet får, spiller også en viktig rolle for trivselen. Dette understreker viktigheten av gode relasjoner og støtte i barnehagen.

Design

Studien samlet data fra 1,561 barn mellom null og tre år fra 185 barnehager i september 2018. Barnehageansatte og foreldre fylte ut elektroniske spørreskjemaer om barnets trivsel, temperament og familiens egenskaper. Kvaliteten på undervisningen ble vurdert gjennom spørreskjemaer og eksterne observasjoner.

Referanser

van Trijp, C. P., Lekhal, R., Drugli, M. B., Rydland, V., van Gils, S., Vermeer, H. J. & Buøen, E. S. (2021). "The Association Between Toddlers’ Temperament and Well-Being in Norwegian Early Childhood Education and Care, and the Moderating Effect of Center-Based Daycare Process Quality". Frontiers in Psychology, 12:763682.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd