The Work Context and Mentoring: Do Job Characteristics Influence Mentoring Received?

Forfatter
Waaland, T.
År
2021

Formål

Studien utforsker hvordan ulike aspekter av arbeidshverdagen til barnehageansatte påvirker mengden veiledning de mottar på jobben. Formålet er å identifisere hvilke av disse aspektene som har størst innflytelse på hvor mye veiledning de ansatte får.

Resultat

Resultatene viser at sosial støtte på jobben, spesielt tilbakemeldinger fra kolleger, økte sannsynligheten for å motta veiledning. Dette antyder at støttende arbeidsmiljøer kan fremme veiledning. Eldre ansatte mottok mindre veiledning enn sine yngre kollegaer, noe som kan indikere behovet for å tilpasse veiledningsprogrammer til ulike aldersgrupper.

Design

284 barnehageansatte (en svarprosent på 65,3%) besvarte spørreskjemaer på en fem-punkts Likert-skala. Spørreskjemaene undersøkte veiledning mottatt og ulike aspekter ved jobben, som kognitive oppgaver, oppgavevariasjon, tilbakemeldinger og sosial støtte. Alder ble også inkludert som en kontrollvariabel for å vurdere dens innvirkning på veiledningsprosesser.

Referanser

Waaland, T. (2021). "The Work Context and Mentoring: Do Job Characteristics Influence Mentoring Received?". Nordic Studies in Education, 41(4):349-364