Ligga steget före: Barnskötares yrkesomdöme åskådliggjort genom bedömningshandlingar.

Forfatter
Paul, E., Gåfvels, C.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan barnehageassistenter, som også jobber som praksislærere, vurderer videregående elever i praksis når de jobber med barn i svenske barnehager. Målet er å forstå hva slags yrkeskunnskap og dømmekraft barnehageassistentene viser i hverdagslige situasjoner med barna. Forskningsspørsmålet er: Hvilken yrkesdømmekraft kommer frem når praksislærere vurderer videregående elevers samhandling med barnehagebarn under praksisperioden i den daglige barnehagevirksomheten?

Resultat

Resultatene viser hvordan yrkesmessig dømmekraft, gjennom evnen til å gjenkjenne og vurdere situasjoner basert på kroppslige erfaringer og reaksjoner, er en sentral del av barnehageassistentenes yrkeskunnskap. Yrkesmessig dømmekraft blir synlig, for eksempel, i hvordan veiledende barnehageassistenter konsekvent er ett eller flere steg foran både barn og videregående elever.

Design

Datamaterialet består av videosekvenser fra to forskjellige svenske barnehager, hentet fra et større datasett fra to casestudier utført på oppdrag av Skolverket. Videosekvensene viser elever fra andre året på "Barn- og fritidsprogrammet" i interaksjon med barn i alderen tre til fem år. De veiledende barnehageassistentene har over femten års erfaring og har veiledet elever i mange år. Etter å ha valgt ut de to videosekvensene, ble det laget detaljerte transkripsjoner og visuelle representasjoner av dem. Analysen fokuserte på samspillet mellom deltakerne, inkludert verbal kommunikasjon og kroppsspråk.

Referanser

Paul, E. & Gåfvels, C. (2021). "Ligga steget före: Barnskötares yrkesomdöme åskådliggjort genom bedömningshandlingar". Nordic Journal of Vocational Education and Training, 11(3):22-46.