Emergent science in preschool: The case of floating and sinking.

Forfatter
Larsson, J.
Kilde
International Research in Early Childhood Education 7(3), 16-32.
År
2016
ISBN
27988663

Formål

Formålet med studien er å undersøke barns forståelse av de to fysiske fenomenene å flyte og å synke.

Resultat

Resultatene viser at barnas forståelse av de fysiske fenomenene å flyte og å synke kan øke hvis de kommuniserer om fenomenene. Studien konkluderer med at barna kan hjelpe hverandre under utforskende aktiviteter, ikke bare med å forstå hva som foregår, men også i måten aktivitetene utføres på, på grunnlag av deres egne erfaringer og deres egen forståelse. Forfatteren understreker at det er viktig at barnehagelæreren deltar aktivt og på en sensitiv måte i de fysiske eksperimentene og i barnas observasjoner og diskusjoner for å støtte utviklingen av barnas kognitive evner og samarbeidsferdigheter.

Design

Undersøkelsen er en case study og er gjennomført i to barnehager. Dataene er primært samlet inn ved hjelp av en videobasert metode som kalles kvalitativ skygging, det vil si at forskeren følger informantene når de holder på med aktiviteter. Forskerens feltnotater og refleksjoner trekkes inn i begrenset omfang. Studien analyserer én aktivitet, hvor en barnehagelærer (teacher) og fire barn samarbeider og utforsker en rekke aspekter knyttet til de fysiske fenomenene å flyte og å synke.

Referanser

Larsson, J. (2016). Emergent science in preschool: The case of floating and sinking. International Research in Early Childhood Education 7(3), 16-32.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt