Motor-life-skills of toddlers: a comparative study of Norwegian and British boys and girls applying the Early Years Movement Skills Checklist

Forfatter
Moser, T., & Reikerås, E.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal 24, 115-135.
År
2016
ISBN
29255324

Formål

Formålet med studien er å undersøke om det er forskjeller på gutters og jenters motoriske ferdigheter når det gjelder å mestre og løse dagligdagse oppgaver (motor-life-skills) i barnehagen. Barn bruker motoriske ferdigheter når de for eksempel tar på klær, vasker hender, klipper med saks og spiller ball på lekeplassen.

Resultat

Resultatene viser at det er signifikant forskjell mellom gutter og jenter i den totale EYMSC-skåren. Jentene har generelt bedre motoriske ferdigheter enn guttene når det gjelder de dagligdagse oppgavene som måles med EYMSC-sjekklisten.

Studien viser at jentene klarer seg signifikant bedre på tre av fire motoriske områder: selvhjulpenhet (self-help skills), skrivebordsferdigheter (desk skills) og generelle klasseromsferdigheter (general classroom skills). Selvhjulpenhet handler om at barna for eksempel klarer å kle på seg selv, vaske hender og håndtere mat og drikke. Skrivebordsferdigheter handler om barnas finmotoriske ferdigheter ved et skrivebord, for eksempel å håndtere saks og lim og brette papir. Generelle klasseromsferdigheter går blant annet ut på å sitte pent og stille på stolen, å gå rundt uten å dulte borti andre barn og å følge de voksnes instruksjoner. Studien viser at begge kjønn klarer seg like godt med hensyn til lekeplassferdigheter (recreational/playground skills), som omfatter barnas motoriske ferdigheter på utendørs lekeplasser, for eksempel i forbindelse med ballspill, klatring, hopping, løping og balansering.

Design

Datamaterialet ble samlet inn i 2008 i forbindelse med «Stavangerprosjektet – Det lærende barnet». I studien ble de motoriske ferdighetene til 1083 barnehagebarn i alderen 30–33 måneder målt. Av disse var 527 jenter og 556 gutter. To voksne som barnet kjente (familiar adults), observerte hvert barn ved hjelp av sjekklisten «Early Years Movement Skills Checklist» (EYMSC) uavhengig av hverandre. Hensikten var å observere uten å forstyrre barnets vante hverdag. Ifølge forfatterne måler sjekklisten barnas motoriske ferdigheter i deres vante miljø med kjente voksne, og den gir et bilde på hvordan barna klarer seg motorisk i hverdagen i barnehagen.

Referanser

Moser, T., & Reikerås, E. (2016). Motor-life-skills of toddlers: a comparative study of Norwegian and British boys and girls applying the Early Years Movement Skills Checklist. European Early Childhood Education Research Journal 24, 115-135.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt