Barna møter mobilt materiale i bevegelsesleik

Forfatter
Pedersen, L.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvordan barnehagebarn i Norge bruker mobile leker/materialer, for eksempel ball eller sykkel, i bevegelseslek. Bevegelseslek henviser til lek hvor barn bruker hele kroppen med store bevegelser. Denne studien tar sikte på å gi økt kunnskap om forholdet mellom barns tilgang til mobilt materiale og bevegelseslek. Forskningsspørsmålet er: Hvordan blir mobilt materiale brukt i bevegelseslek på barnehagens lekeplass og hvilke muligheter for deltakelse gir dette fem år gamle barn?

Resultat

I løpet av de fire datainnsamlingsukene dokumenterte forskeren 76 situasjoner hvor barna brukte mobilt materiale i bevegelseslek. Ved fire av disse 76 anledningene satt barnehagepersonalet barna i gang, mens barna initierte de resterende 724 situasjonene. Hovedaktivitetene var fotball (17), sykling (16) og feie, rake, grave (22). Studien viser at relativt lite av det mobile materialet blir brukt i bevegelseslek, og at det brukes på gjentakende og faste måter. Artikkelforfatteren råder barnehager til å tenke nytt om hvordan barna kan bruke mobile materialer i bevegelseslek, men det understrekes at barnas autonomi og frihet i leken må stå sentralt. 

Design

Til sammen åtte fem år gamle barn (fire gutter og fire jenter) på fem år fra to vanlige barnehager (ikke for eksempel idrettsbarnehage) i Norge deltok i studien. Barna og samhandlinger mellom fokusbarna, og de øvrige barna på lekeplassen eller barnehagepersonalet, under fri utelek med mobilt materiale, ble observert og videofilmet av forskeren i løpet av to uker på vinteren og to uker på våren. Feltnotater ble også tatt under observasjonene.

Referanser

Pedersen, L. (2020). “Barna møter mobilt materiale i bevegelsesleik". Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 104(2):134-147.