En studie av barnehagebarns redesign av medieuniverset Ninjago

Forfatter
Munch, C. B. Ø.
År
2020

Formål

I denne studien analyseres en gruppe barnehagebarns samtale og språklige uttrykk i en fargeleggingsaktivitet med figurer fra et medieunivers eksemplifisert med legoverdenen Ninjago. Forskningsspørsmålet er: Hvordan redesigner en gruppe barnehagebarn språklig medieuniverset Ninjago? Artikkelen analyserer hvordan barna konstruerer sin forståelse av Ninjago og knytter den opp mot begrepene semiotisk ressurs, tilgjengelig design og redesign. Avslutningsvis diskuteres forhold knyttet til relasjonen mellom fysisk og fiktiv virkelighet, språklig omskaping av og interaksjon med en medietekst og et medieunivers som et sted for utforskning.

Resultat

Resultatene viser at barna redesigner Ninjago ved å forsøke å gjenskape deler av det en kan kalle inventaret i Ninjago så likt originalen som mulig. Dette inventaret har barna mer eller mindre sikker kunnskap om, slik som de ulike karakterene, hvem som er snille og onde, hvilke attributter de ulike hovedkarakterene har, samt noen sentrale hendelser i fortellingene. Mot dette bakteppet tilfører barna så nye ressurser, som for eksempel at enkelte karakterer tillegges kjennetegn, som få tenner eller annen farge, eller at karakterene veksler mellom å være snille og onde og handler på nye måter i barnas rollelek. Det er barnas felles meningsskaping i samtale og lek, sammen med en støttende voksen, som synliggjør deler av deres gjenskaping, omforming av og interaksjon med medieuniverset.

Design

Studien er en kvalitativ casestudie. Datamaterialet ble samlet inn ved en norsk barnehage i avdelingen for de eldste barnehagebarna (fire til seks år). Det ble gjort lydopptak av åtte skolestartere (seks gutter og to jenter) som satt sammen med en barnehageassistent og fargela ninjagofigurer samtidig som samtalen dreide seg rundt Ninjago-universet. Forskeren gjorde en tekstanalyse av samtalen fundert i sosialsemiotisk teori.

Referanser

Munch, C. B. Ø. (2020). “En studie av barnehagebarns redesign av medieuniverset Ninjago". Barn, 2020(3):23-35.