”Förskoleklasslärare som gästarbetare: Gränsmarkeringar via sociala stängningar”.

Forfatter
Ackesjö, H.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning, 3(1), 1-16.
År
2010

Formål

Formålet med studien var å diskutere fortolkninger og markeringer av svenske førskolelæreres faglige identitet. Studien ønsket å undersøke hvordan førskolelærere i svenske førskoler bruker sin faglige identitet til å avgrense arbeidsområdet sitt i forhold til arbeidsoppgavene som andre førskolelærere og lærere utfører i barnehage og skole.

Resultat

Studien viser at førskolelærere i førskolen tydelig markerer faglige grenser i forhold til førskolelærere i barnehager og lærere i skolen. De ønsker å fremheve førskolens plassering mellom barnehage og skole ved å skape avstand til de andre institusjonene. Førskolelærerne i førskolen omtaler sin rolle som å være i et "grenseland". Studien viser også at førskolelærerne i stor grad benytter seg av en "vi mot dem"-retorikk når de beskriver arbeidet i førskolen. Dette blir av forskeren tolket som et uttrykk for at grensegangen mot de andre institusjonene er viktig for førskolelærerne i førskolen når de skal beskrive innholdet i eget arbeid. Resultatene viser dessuten at førskolelærerne tydelig markerer grensene for å beskytte førskolens innhold og aktiviteter.

Design

Datamaterialet består av 14 førskolelæreres fortellinger om sitt arbeid i førskolen og de relasjonene de er en del av. Førskolelærerne bidro med fortellingene under gruppediskusjoner i dialogseminarer. Diskusjonene ble tatt opp og senere transkribert.

Referanser

Ackesjö, H. (2010). ”Förskoleklasslärare som gästarbetare: Gränsmarkeringar via sociala stängningar”. Nordisk Barnehageforskning, 3(1), 1-16.

Ackesjø, H. (2012). Solidarity - with whom? Perspectives on solidarity in the Borderland between preschool and school. I: Johansson, E. & Berthelsen, D. (red). Spaces for solidarity and individualism in educational contexts (s. 83-99). Göteborgs Universitet. ISBN: 978-91-7346-718-6.