Forskydning af problematikker – om børns overgang fra børnehave til skole

Forfatter
Stanek, A. H.
År
2020

Formål

Artikkelen forsøker, gjennom analyser av den historiske utviklingen, å forklare hvordan forskjellige aktører på forskjellige nivåer og måter bidrar til samfunnsutviklingen som gjør at barn i den danske barnehagen presenteres for skole og skolens disiplinering stadig tidligere.

Resultat

Artikkelforfatteren konkluderer med at profesjonskamper og gode intensjoner om å gjøre overgangen fra barnehage til skole lettere for barn har drevet utviklingen i dansk barnehage i retning av at barn institusjonaliseres stadig tidligere. Ambisjoner om å gjøre dugelige samfunnsborgere av barna ligger også til grunn for denne utviklingen. I tillegg kan utviklingen ses som en allmenn løsning på et ikke-allment problem, da de fleste barn tilpasser seg overgangen fra barnehage til skole uten større problemer. Artikkelforfatteren påpeker også at ved å løse et problem, oppstår gjerne nye og at det kunne vært mer formålstjenlig å løse problemene når de oppstår i stedet for i forkant. I tillegg peker artikkelforfatteren på at eventuelle problemer i overgangen fra barnehage til skole kan løses ved at skolen tilpasser seg barnet, ikke omvendt.

Design

Artikkelforfatteren analyserer ulike politiske, profesjonsfaglige og vitenskapelige dokumenter fra 1970-tallet til i dag for å danne et bilde av hva som har drevet den aktuelle disiplineringsutviklingen i den danske barnehagen.

Referanser

Stanek, A. H. (2020). “Forskydning af problematikker – om børns overgang fra børnehave til skole”. Psyche & Logos, 2020(41):39-56.