Forståelser av og begrunnelser for barnelitteratur. En studie av litteraturdidaktikkens identiteter i rammeplaner for barnehage og barnehagelærerutdanning

Forfatter
Syversen, T. G. & Alstad, G. T.
År
2020

Formål

Studien undersøker litteraturdidaktikkens identiteter i norske rammeplaner for barnehage og barnehagelærerutdanning, med vekt på det som kan betegnes som litteraturdidaktikkens «hva» (hva er barnelitteratur?) og «hvorfor» (hvorfor skal vi arbeide med barnelitteratur?). Problemstillingen er: Hvilke litteraturdidaktiske identiteter kan vi lese ut fra rammeplanene for henholdsvis barnehage og barnehagelærerutdanning?

Resultat

Resultatene viser at begrepet tekst har fått en viktig plass i rammeplanene. Samtidig opptrer tekstbegrepet på ulike måter i rammeplanene, og det knytter seg enkelte tolkningsutfordringer til hvordan det skal forstås. Dette får innvirkning på det som kan betegnes som litteraturdidaktikkens «hva»-spørsmål i barnehagesammenheng. Rammeplanene svarer implisitt og eksplisitt på litteraturdidaktikkens «hvorfor»-spørsmål, hva barnelitteratur skal være godt for, ved å trekke forbindelseslinjer til blant annet estetikk, kulturformidling, danning og demokrati- og språkutvikling.

Design

Det empiriske materialet i studien er rammeplaner for barnehage og barnehagelærerutdanning fra 2006-2018. Forskerne har gjort en kvalitativ innholdsanalyse av rammeplanene, hvor både en empirinær lesing samt teoretiske perspektiver på barnelitteratur, litteraturvitenskap og litterasitet har gitt retning i analyse- og tolkningsprosessen.

Referanser

Syversen, T. G. & Alstad, G. T. (2020). «Forståelser av og begrunnelser for barnelitteratur. En studie av litteraturdidaktikkens identiteter i rammeplaner for barnehage og barnehagelærerutdanning». Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(2):62–81.