Hvordan oplever pædagoger professionel egenomsorg i institutionslivet? En eksplorativ undersøgelse af, hvordan Professionel Egenomsorg viser sig i pædagogers arbejde i dagtilbud

Forfatter
Petersen, F. F.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvordan barnehagelærere opplever profesjonell egenomsorg, og hvordan denne egenomsorgen får betydning i deres hverdagspraksis.

Resultat

Resultatene viser at personlig egenomsorg viste seg hos deltakerne som en bevisst intensjon om å rette oppmerksomheten mot seg selv gjennom å sanse sin egen kropp (for eksempel gjennom pusteteknikker) eller mot noe ytre. Dette ble gjort for å stoppe opp i stressede situasjoner og etablere et rom for seg selv og dermed endre sinnstilstand og opplevelse av tempo og tid. Barnehagelærerne beskrev hvordan egenomsorgen endret holdningene deres i møtet med verden slik at de kunne være mer omsorgsfulle med barn og kollegaer.

Design

24 barnehagelærere som deltok i et kurs om personlig egenomsorg (PE) ble intervjuet individuelt og i grupper. I tillegg består datamaterialet av deltakernes notater fra kurset. Det samlede datamaterialet er analysert ved bruk av en fenomenologisk-inspirert analyse.

Referanser

Petersen, F. F. (2020). «Hvordan oplever pædagoger professionel egenomsorg i institutionslivet? En eksplorativ undersøgelse af, hvordan Professionel Egenomsorg viser sig i pædagogers arbejde i dagtilbud». Psyke & Logos, 41(1):177-194.