Music education through the lens of ITERS-R: Discussing results from 206 toddler day care groups

Forfatter
Vist, T. & Os. E.
År
2020

Formål

Studien undersøker kvaliteten på musikkundervisningen i norske barnehager ved hjelp av et standardisert datainnsamlingsverktøy (ITERS-R). Forskningsspørsmålet er: Hvilke indikasjoner gir ITERS-R om kvaliteten på musikkundervisningen i norske barnehager?

Resultat

Barnehagene skåret svært lavt på IERTS-R-skalaen for kvalitet i musikkundervisningen (snitt: 2,4 av 7 poeng). Musikkundervisningen beskrives av forskerne som tradisjonell i norsk forstand, med stor vekt på sang og et snevert utvalg materiale for digital avspilling tilgjengelig. Det var liten tilgang på instrumenter og dessuten lite fokus på spilling av instrumenter. Forskerne bak studien problematiserer den lave skåren ved å peke på at utøvelse av musikk (sang, instrumenter og digitale avspillinger) finner sted også utfor musikkundervisningen i norske barnehager, men at slike musikalske hendelser ikke er omfattet av studien. Dessuten er ikke IERTS-R-skjemaet tilpasset nasjonale forhold. Dominansen av sang på bekostning av instrumenter i norske barnehager er ikke nødvendigvis noe negativt. Forskerne konkluderer likevel med at musikkundervisningen i norske barnehager trenger en kvalitetsheving.

Design

Til sammen 206 barnehagegrupper (2811 barn mellom ett og seks år) fra 93 offentlige og private barnehager fordelt over hele landet deltok i studien (representativt utvalg). 203 av gruppene var ledet av personale med barnehagelærerutdanning. Musikkundervisningen ble observert av 14 observatører, som skåret undervisningen ved hjelp av ITERS-R-skjemaet. Den ansatte som ledet musikkundervisningen, som oftest en barnehagelærer, ble også intervjuet.

Referanser

Vist, T. & Os. E. (2020). “Music education through the lens of ITERS-R: Discussing results from 206 toddler day care groups”. Research Studies in Music Education, 42(3):326-346.

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, Norge