Skolen – set fra børnehaven: Børns forventninger til og forestillinger om skolen.

Forfatter
Børnerådet.
Kilde
København: Børnerådet.
År
2013
ISBN
978-87-90946-77-7

Formål

Formålet med undersøkelsen er å belyse hvilke forestillinger danske barnehagebarn gjør seg om grunnskolen (folkeskolen) og sin framtidige skolegang. Det undersøkes hva barna gleder seg til, hva slags tanker de gjør seg, og hva de bekymrer seg for i forbindelse med skolestart.

Resultat

Studien viser at når barnehagebarna blir spurt om hvilke forventninger de har til skolegangen, er de opptatt av både sosiale relasjoner og faglige utfordringer. De fleste barna gleder seg til å begynne på skolen og forventer at det blir spennende, morsomt og lærerikt. Flere legger også vekt på muligheten til å få nye venner.

Undersøkelsen viser imidlertid at 5 prosent ikke gleder seg til å begynne på skolen, og at barnehagebarn også kan ha negative forventninger til skolen. De kan for eksempel ha forestillinger om at det er vanskelig å få nye venner (13 prosent), at det er vanskelig å gå på skolen (34 prosent), at de kan bli ertet (30 prosent), at lærerne ikke er snille (6 prosent), at lærerne kjefter mye (26 prosent), og at det er kjedelig (26 prosent). De faktorene som ser ut til å ha størst betydning for om barn gleder seg til å begynne på skolen, er om barna tror at lærerne er snille, om de tror at det vil bli lett å få nye venner, og om de tror at de vil bli flinke på skolen.

Videre viser det seg at barn som ikke liker å gå i barnehagen, i større grad har negative forventninger til skolen også. Det er generelt liten forskjell mellom jenter og gutter, men det er en større andel av jentene som forventer at de vil bli flinke på skolen, og at lærerne vil være snille. Det er en mindre andel av jentene som forventer at lærerne vil kjefte mye, og at de selv kommer til å lage bråk på skolen.

Design

Datamaterialet er basert på en spørreskjemaundersøkelse utført blant 966 barn fra 91 barnehager (børnehaver) i Danmark. Det danske Børnerådet har gitt deltakergruppen betegnelsen «Minibørnepanelet». Av barna som deltar, er 98,6 prosent 5 og 6 år gamle, mens de resterende 1,4 prosentene er 4 eller 7 år. Besvarelsene foregikk i barnehagene og ble gjennomført individuelt. Barna skulle besvare et spørreskjema på en datamaskin. De besvarte spørreskjemaet hver for seg og uten innblanding fra voksne, men det var en voksen til stede i tilfelle de hadde behov for hjelp. I tillegg ble det gjennomført 13 kvalitative intervjuer med 27 barn på 5 og 6 år fra 2 barnehager.

Referanser

Børnerådet (2013). Skolen – set fra børnehaven: Børns forventninger til og forestillinger om skolen. København: Børnerådet.

Oppdragsgiver

Børnerådet (Danmark)