Uppföljning och utvärdering för förändring - pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan.

Forfatter
Elfström, I.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Stockholm University, Stockholm.
År
2013

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvilken type kunnskap som produseres når pedagogisk dokumentasjon brukes som redskap til å utvikle pedagogisk praksis i en svensk barnehage (förskola).

Resultat

Studien konkluderer med at pedagogisk dokumentasjon kan brukes til løpende oppfølging og utvikling av den pedagogiske og didaktiske praksisen, men at det samtidig er et omfattende og krevende prosjekt. Det krever både en dyp forståelse av filosofiske og teoretiske perspektiver som bakgrunn for refleksjon og analyse, og praktiske ferdigheter i å bruke ulike dokumentasjonsmetoder. Det krever også en organisasjonsstruktur som tillater at førskolelærerne bruker tid på diskusjon, refleksjon og analyse.

I den undersøkte barnehagen bidrar arbeidet med pedagogisk dokumentasjon både til en skjerpet oppmerksomhet på barnas nysgjerrighet, opplevelser, deltakelse og læring og til en kontinuerlig evaluering av den pedagogiske praksisen.

Kunnskapen som skapes i førskolelærernes diskusjoner og samtaler om pedagogisk dokumentasjon, omhandler blant annet disse temaene: vurdering av hvor meningsfulle ulike aktiviteter er med hensyn til formålet og med hensyn til barnas spørsmål, vurdering med hensyn til det innhold og de verdier barnehagen jobber med og for, samt vurdering og evaluering av innholdet i forhold til læreplanen. Alle disse temaene er knyttet til barnehagens rolle i forbindelse med dokumentasjon, vurdering og evaluering av opplæringskonteksten og -praksisen. Kontroll av det enkelte barnets læring og utvikling sett i relasjon til læreplanen fikk ikke så mye oppmerksomhet i førskolelærernes diskusjoner.

Design

Undersøkelsens empiri er samlet inn gjennom et ettårig feltarbeid i en svensk Reggio Emilia-barnehage. Forskeren har utført deltakerobservasjon, deltatt på førskolelærernes planleggingsmøter og samlet inn pedagogisk dokumentasjon produsert av førskolelærerne og barna i forbindelse med et naturvitenskapelig prosjekt. Den pedagogiske dokumentasjonen består blant annet av fotografier, barnas tegninger og prosjektarbeid, transskriberte utskrifter fra førskolelærernes planleggingsmøter, samt ukentlige brev til foreldrene som beskriver barnegruppens aktiviteter i uken som har gått.

Referanser

Elfström, I. (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring - pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ph.d.-afhandling. Stockholm University, Stockholm.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt