De er mange, de er motiverte, de er menn i natur- og friluftsbarnehage: sluttrapport fra prosjektet "Menn i natur- og friluftsbarnehager".

Forfatter
Lysklett, O. B.; Emilsen, K.
Kilde
Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning.
År
2007

Formål

Formålet med rapporten er å kartlegge hva som kjennetegner menn som er ansatt i naturbarnehager, og å finne positive aspekter som kan føre til økt rekruttering av menn til barnehagene. Studien undersøker hva som ligger til grunn for menns karrierevalg, hva menn tenker om barnehagens funksjon i samfunnet, og hvordan de ser seg selv som menn som arbeider i et tradisjonelt kvinneyrke.

Resultat

Undersøkelsen viser at menn i naturbarnehager i større grad enn andre mannlige førskolelærere bevisst har valgt å bli førskolelærere. De regner barnehagen for å være et tradisjonelt kvinnelig miljø. Det blir fremhevet at naturbarnehagen tilfredsstiller menns behov for å være i naturen, og at menn i naturbarnehager er motiverte og fornøyd med jobben. Kvinnene er også fornøyd med å arbeid sammen med menn.

Design

Den kvantitative delen omhandler 39 barnehagestyrere, 154 ansatte fra 43 barnehager og 369 foreldre fra 43 barnehager. Den kvalitative undersøkelsen omfatter en gruppe menn ansatt i barnehage.

Referanser

Lysklett, O. B.; Emilsen, K. (2007). De er mange, de er motiverte, de er menn i natur- og friluftsbarnehage: sluttrapport fra prosjektet "Menn i natur- og friluftsbarnehager". Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning.

Emilsen, K.; Koch, B. (2010). "Men and Women in Outdoor Play--Changing the Concepts of Caring Findings from Norwegian and Austrian Research Projects". European Early Childhood Education Research Journal 18 (4), 543-553.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.