Fortellerglede og dokumentasjon; Trygge barn i trygt miljø: Tredje og avsluttende rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom skoler og barnehager på Hitra og Frøya 2007.

Forfatter
Kibsgaard, S.
Kilde
Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for førskoleutdanning.
År
2007

Formål

Studiens formål er å undersøke og utvikle fortellingen som en del av praksisen i barnehage og skole. Det er snakk om et utviklingsarbeid med samarbeid mellom barnehage og skole.

Resultat

Studien beskriver fortellingens rolle i forskjellige situasjoner med barn i forskjellige aldre, forskjellige gruppesammensetninger og forskjellige institusjoner og i løpet av forskjellige prosjektperioder under det overordnede prosjektet. Blant de viktigste resultatene kan nevnes at prosjektdeltakerne – førskolelærerne og lærerne – har fått ny kompetanse knyttet til fortelling. Deltakerne har dermed lært mye, ikke bare om fortellingens rolle i arbeidet med barn, men også om hvordan man lager prosjekter.

Design

Studien er designet som en holdningsundersøkelse. Studien tar for seg fortellinger som metode i barnehagen og de første skoleårene. Prosjektet som studien bygger på, varte fra 2003 til 2007, og antall ressursgrupper som deltok underveis, varierte mellom 10 og 17.

Referanser

Kibsgaard, S. (2007). Fortellerglede og dokumentasjon; Trygge barn i trygt miljø: Tredje og avsluttende rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom skoler og barnehager på Hitra og Frøya 2007. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for førskoleutdanning..

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.