Menn i barnehagen: muligheter og begrensninger. Finmark: Høgskolen i Finnmark, Avdeling for pedagogiske og humanistiske fag.

Forfatter
Hansen, J.
År
2007

Formål

Formålet med studien er å bidra til den teoretiske diskusjonen om kjønn og maskulinitet, konkret knyttet til menn som arbeider i kvinneyrker. I tillegg bidrar undersøkelsen til å utvikle tiltak rettet mot rekruttering av menn og for å styrke menns tilfredshet i jobben.

Resultat

Studien peker på at den verbale kulturen i barnehager er bundet til en tradisjonell fortolkning av kjønn. Maskulinitet er forbundet med menn og femininitet med kvinner. Denne fortolkningen gjør det vanskelig for menn å velge å arbeide i barnehage og bli værende i jobben. En løsning kunne være å understreke det faglige innholdet i barnehagearbeidet fremfor omsorgen.

Design

Studien er en etnografisk holdningsundersøkelse. Den bygger på data fra 28 studenter fra førskolelærerutdanningen og 16 menn som arbeider i to forskjellige barnehager.

Referanser

Hansen, J. (2007). Menn i barnehagen: muligheter og begrensninger. Finmark: Høgskolen i Finnmark, Avdeling for pedagogiske og humanistiske fag.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.