Hva kjennetegner menn i natur- og friluftsbarnehager, og hvorfor er det så mange menn i disse barnehagene?

Forfatter
Lysklett, O. B.; Emilsen
Kilde
I: Guldal, T. M., Karlsen, G., Løkken, G., Rønning, F. og Steen-Olsen, T. (red). Fou i praksis (S.171-181). Oslo: Tapir Akademisk Forlag.
År
2007

Formål

Studiens formål er å undersøke hva som kjennetegner menn som arbeider i naturbarnehager, og hvorfor så mange menn arbeider i denne typen barnehage.

Resultat

Blant undersøkelsens resultater kan det særlig nevnes at det ikke er noen forskjell på menn i naturbarnehager og vanlige barnehager når det gjelder alder, sosial posisjon og utdanning. Menn i naturbarnehager legger vekt på at de kan bruke interessen for naturen i arbeidet. Denne gruppen menn understreker også at arbeidet er mer selvstendig enn tilsvarende arbeid i en vanlig barnehage. Det blir konkludert med at naturbarnehager er et velegnet sted for å fremme rekrutteringen av flere menn til barnehagene.

Design

Undersøkelsen omfatter datamateriale fra spørreskjemaer som ble fylt ut av 79 menn som er ansatt i i skogs- og naturbarnehager, og 42 menn som jobber i vanlige barnehager.

Referanser

Lysklett, O. B.; Emilsen, K. (2007). Hva kjennetegner menn i natur- og friluftsbarnehager, og hvorfor er det så mange menn i disse barnehagene? I: Guldal, T. M., Karlsen, G., Løkken, G., Rønning, F. og Steen-Olsen, T. (red). Fou i praksis (S.171-181). Oslo: Tapir Akademisk Forlag.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.