Metoder til forbedring af håndhygiejne i dagtilbud.

Forfatter
Madsen, M. H.
Kilde
København: Sundhedsstyrelsen.
År
2007

Formål

Studiens formål er å hente inn opplysninger om metoder for å forbedre håndhygienen blant barn og ansatte i barnehager i et "what works"-perspektiv (det som virker).

Resultat

Forfatteren konkluderer med at jo bedre undervisningen i håndhygiene er, desto større er reduksjonen av infeksjoner. Det er vanskelig å trekke noen konklusjon om hvorvidt noen av de studerte intervensjonene er mer effektive enn andre, og derfor kan man ikke slå fast at det å forbedre håndhygienen er mer effektivt i forhold til antall infeksjoner enn å forbedre andre former for hygiene.

Design

Det er snakk om en systematisk kunnskapsoppsummering (review-studie): en litteraturstudie av dansk og internasjonal litteratur om intervensjoner som har som formål å forbedre håndhygienen i barnehager.

Referanser

Madsen, M. H. (2007). Metoder til forbedring af håndhygiejne i dagtilbud. København: Sundhedsstyrelsen.

Oppdragsgiver

Sundhedsstyrelsen