Genetic and Environmental Influences on Prereading Skills and Early Reading and Spelling Development in the United States, Australia, and Scandinavia.

Forfattere
Samuelsson, S.; Olson
R.; Wadsworth, S.; Corley
R.; DeFries, J.C.; Willcutt
E.; Hulslander, J.; Byrne, B.
Kilde
Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 20 (1-2), S. 51-75.
År
2007

Formål

Studien er en tverrnasjonal og tverrspråklig tvillingstudie som forsøker å identifisere genetiske og miljømessige faktorer som har betydning for små barns språk- og leseutvikling. Studien involverer tvillinger i barnehage i Sverige, Norge, USA (Colorado) og Australia (Sydney-området).

Resultat

Sammenligninger av gjennomsnittene avslørte et betydelig lavere skriftspråklig kunnskapsnivå i barnehagene i Skandinavia, noe som stemmer overens med det forholdsmessig mindre omfanget av felles lesing og bokstavrelaterte aktiviteter og med det manglende fokuset på skriftspråklig kunnskap i de skandinaviske barnehagene. OECD-rapporter viser at skandinaviske barn ikke er underlegne lesere i senere klasser, noe som tyder på at undervisningens livsmessige timing ikke har avgjørende betydning.

Design

Studien er en tverrnasjonal og tverrspråklig tvillingstudie som inneholder en komparativ analyse. Studien omfatter 809 en- og toeggede tvillingpar av samme kjønn: 183 fra Australia, 488 fra USA og 138 fra de skandinaviske landene. Alle barna hadde sine respektive nasjonalspråk som morsmål. Det ble benyttet 19 forskjellige tester til å måle barnas språk- og leseferdigheter.

Referanser

Samuelsson, S.; Olson, R.; Wadsworth, S.; Corley, R.; DeFries, J.C.; Willcutt, E.; Hulslander, J.; Byrne, B. (2007). Genetic and Environmental Influences on Prereading Skills and Early Reading and Spelling Development in the United States, Australia, and Scandinavia. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 20 (1-2), S. 51-75.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.