Hållpunkter för lärande.

Forfatter
Björklund, C.
Kilde
Åbo: Åbro Akademis förlag.
År
2007

Formål

Denne studien handler om barns møte med matematikk i barnehagen i Finland. Studien beskriver hvordan småbarns matematiske læringsopplevelser dannes gjennom erfaring med matematikk i hverdagsaktiviteter i barnehagen, og av hvordan de bruker sin matematiske forståelse til å mestre omgivelsene.

Resultat

Undersøkelsen viser hvordan barn bruker sin matematiske forståelse til å følge de sosiale spillereglene, til å beskrive verdenen som omgir dem, og til å løse problemer. Den viser at småbarn opplever og diskuterer forskjellige matematiske forståelsesaspekter, som dimensjoner og proporsjoner, plassering, utstrekning, antall og rekkefølge, og at det gjøres særlig ved hjelp av sammenligning.

Design

Studien har en etnografisk design. Det ble utført en kvalitativ analyse på bakgrunn av observasjoner og videoopptak av 23 barn i alderen 13 til 45 måneder. Arbeidet tok utgangspunkt i en forståelse av barnet som kompetent aktør – som subjekt.

Referanser

Björklund, C. (2007). Hållpunkter för lärande. Åbo: Åbro Akademis förlag.

Oppdragsgiver

Svenska kulturfonden, Stiftelsen for Österbottens högskole