Förskolans pædagogiska praktik: ett verksamhetsperspektiv.

Forfatter
Ekström, K.
Kilde
Umeå: Fakulteten för lärarutbildning, Umeå Universitet, Fakulteten för lärarutbildning.
År
2007

Formål

Denne studien undersøker hvordan arbeidsteam i barnehagen blir utformet og realisert i den pedagogiske praksisen, og hvordan arbeidsvilkårene påvirker prosessen.

Studien undersøker hva teamene gjør og hvordan de forholder seg til arbeidet. I tillegg blir det fokusert på hvordan arbeidsteam i barnehagene oppfatter økonomiske, organisatoriske og fagplanmessige endringer i gjennomføringen av den pedagogiske praksisen i barnehagen, samt hvilke andre arbeidsvilkår som påvirker utformingen og utførelsen av den pedagogiske praksisen.

Resultat

Undersøkelsen viser at de daglige rutinene utformer og begrenser praksisen i barnehage. Arbeidet er fokusert på omsorg. Omfanget av barnas innflytelse varierer, delvis avhengig av aktivitetenes innhold og delvis av barnas sosioøkonomiske bakgrunn. Det blir konkludert med at endrede rammevilkår har ført til nye arbeidsoppgaver i barnehagene og redusert ressursnivået i barnehagene.

Design

Studien er en etnografisk studie. Det anvendte materialet er intervjuer og observasjoner i tre barnehager. I tillegg ble det utført dokumentanalyse av lokale måldokumenter.

Referanser

Ekström, K. (2007). Förskolans pædagogiska praktik: ett verksamhetsperspektiv. Umeå: Fakulteten för lärarutbildning, Umeå Universitet, Fakulteten för lärarutbildning.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.