Med barnens röst: ettåringar ”berättar” om sin förskola.

Forfatter
Engdahl, I.
Kilde
Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande.
År
2007

Formål

Med utgangspunkt i at barn er aktive deltakere i barnehagelivets utforming med lik rett til å uttrykke sine ideer og påvirke hverdagslivet, er det undersøkelsens mål å fremme barneperspektivet ved hjelp av en studie av ettårige barn i en kommunal barnehage i en multikulturell forstad i Stockholm.

Undersøkelsen dreier seg om hva barna leker, hvilke samarbeidsmønstre som kan observeres, hvilke initiativer barna tar, og hvordan leken deres kan oppfattes i lys av forestillingen om det kompetente barnet. I tillegg ser undersøkelsen på hvordan barnet fremtrer som subjekt.

Resultat

Blant resultatene (som forskeren presenterer som fortellinger fortalt av barna) kan det fremheves at barna setter pris på det å være sammen, at de aktivt velger hverandre, og at det ser ut til å finnes et voksende vennskap imellom dem. Det blir ikke observert tegn til aggression eller ekskludering. Barna henvender seg sjeldent til de voksne for å få hjelp eller bekreftelse, eller for å invitere dem til å leke. De fysiske omgivelsene spiller en viktig rolle i barnas måte å være sammen på.

Design

Studien er en etnografisk studie, og den bygger på observasjon og videoopptak av seks ettårige barn i en barnehage i en multikulturell forstad i Stockholm.

Referanser

Engdahl, I. (2007). Med barnens röst: ettåringar ”berättar” om sin förskola. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande,.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.