Barns plats och platser för barn.

Forfatter
Halldén, G.
Kilde
I: Halldén, G.: Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 81-96). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
År
2007

Formål

Studien undersøker barnehagen som et "sted" der omsorg har stor betydning for utviklingen av menneskelige relasjoner. Termen "sted" brukes som analytisk term for empiriske studier: Det stilles spørsmål om hvor barna opplever at de hører til, hvordan de skaper tilhørighetsforhold til ulike steder, og hvordan de avgrenser disse stedene.

Resultat

Det blir konkludert med at barn skaper "steder", og at disse stedene har betydning for hvordan de enkelte barna kan (inter-)agere. Steder er sosiale og dermed en del av vennskapskulturen som igjen er en del av hele barnekulturen. Steder i barnehagene kan betraktes som noe som skaper orden, men det vesentlige er at alle aktørene bidrar til utviklingen av den ordenen og de symbolene som er knyttet til det konkrete stedet.

Design

Undersøkelsen har karakter av en forskningssyntese.

Referanser

Halldén, G. (2007). Barns plats och platser för barn. I: Halldén, G.: Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 81-96). Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet i Sverige