Omsorgsbegreppet och bilden av barnet.

Forfatter
Halldén, G.
Kilde
I: Halldén, G. Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 60-80). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
År
2007

Formål

Denne studien legger vekt på begrepet omsorg og bildet av hva det vil si å være barn. Studien beskriver hvordan omsorg som begrep forholder seg til teorier om barn og barndom, særlig i relasjon til oppfatninger av barnet som prosjekt og barnet som vesen. Omsorg blir behandlet i et filosofisk og feministisk perspektiv.

Resultat

Undersøkelsen peker på at omsorg og læring er to termer som har blitt atskilt, og der omsorg er blitt betraktet som overordnet begrepet læring. Omsorg, det vil si å utvise omsorg for noen, betyr ikke å kontrollere den andre personen. Omsorg kjennetegnes av respekt for den andre og forsøk på å forstå den andres behov. Omsorg innebærer en form for aksept av situasjonen eller den andre, i motsetning til et "prosjektperspektiv" som fokuserer på endringer. Undersøkelsen konkluderer med at barnehagene ikke bare må oppfattes som et sted for barn som er på vei til skolen. Det er et sted der barn lever sine liv og skaper relasjoner til andre. Det er også et sted for læring, men i større grad et sted der barn leker og slapper av, og hvor de blir vist omsorg.

Design

Undersøkelsen er en forskningssyntese.

Referanser

Halldén, G. (2007). Omsorgsbegreppet och bilden av barnet. I: Halldén, G. Den moderna barndomen och barns vardagsliv (S. 60-80). Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet i Sverige