Pedagogen, datorn och elevers informationssökning: perspektiv på IKT-användning i yngre skolbarns klassrum.

Forfatter
Tyrén, L.
Kilde
Borås: Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås.
År
2007

Formål

Formålet med undersøkelsen er å beskrive elevenes mulighet til å bruke it i skolen. Undersøkelsen stiller spørsmål om hvilke forventninger bibliotekarer og førskolelærere har til it som læringsverktøy, og hvordan datamaskiner blir brukt som it-verktøy i skolen.

Resultat

Studien viser at det er forskjell på hvordan it brukes på de to undersøkte skolene. På den ene skolen var it godt integrert i undervisningen; på den andre ble it brukt bare til dataspill. Konklusjonen er at det ikke er lett for det pedagogiske personalet å bruke datamaskin som pedagogisk verktøy for barn i alderen seks–åtte år. Forskerne spør om den manglende integrasjonen av datamaskiner i pedagogikken kan skyldes det faktum at de ansatte var kvinner og dermed mindre teknisk orientert. Forskerne anbefaler videre forskning for å sammenligne mannlige og kvinnelige førskolelærere i dette perspektivet.

Design

Undersøkelsen er gjennomført ut fra en komparativ kasusstudiedesign som bygger på observasjon av og fokusgruppeintervjuer med i alt 50 barn i alderen seks til åtte år.

Referanser

Tyrén, L. (2007). Pedagogen, datorn och elevers informationssökning: perspektiv på IKT-användning i yngre skolbarns klassrum. Borås: Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås.

Oppdragsgiver

Vetenskapsrådet i Sverige