Menns yrkesidentitet i natur- og friluftbarnehager.

Forfatter
Emilsen, K.; Lysklett, O. B.
Kilde
I: Guldal, T. M., Karlsen, G., Løkken, G., Rønning, F. og Steen-Olsen, T. (red). Fou i praksis 2006 (S. 61-70). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag
År
2007

Formål

Formålet er å undersøke menns faglige identitet i barnehagen. Studien undersøker hva som er årsaken til at menn velger å arbeide i barnehage, hva de tenker om barnehagenes funksjon i samfunnet, og hvordan de ser seg selv som menn i et yrke som tradisjonelt har vært oppfattet som kvinneyrke.

Resultat

Andelen mannlige ansatte i skogs- og naturbarnehager er høyere enn i vanlige barnehager, og undersøkelsen viser at menn i naturbarnehager i større grad har valgt pedagogikkfaget bevisst. Menn regner barnehagen for å være et tradisjonelt kvinnelig miljø med lav status og en lavtlønnet arbeidsstokk.

Design

Den kvantitative delen av undersøkelsen omfatter 79 menn som er ansatt i skogs- og naturbarnehager, og 42 menn som er ansatt i vanlige barnehager. I tillegg er det gjennomført kvalitative studier som består av intervjuer med ti menn som arbeider i skogs- og naturbarnehager.

Referanser

Emilsen, K.; Lysklett, O. B. (2007). Menns yrkesidentitet i natur- og friluftbarnehager. I: Guldal, T. M., Karlsen, G., Løkken, G., Rønning, F. og Steen-Olsen, T. (red). Fou i praksis 2006 (S. 61-70). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.