Mathematical Teaching Moments: Between Instruction and Construction.

Forfattere
Lange, T.
Meaney, T. Riesbeck
Wernberg, A.
Kilde
I: U. Kortenkamp et al. (red.): Early mathematics learning. Selected Papers of POEM 2012 Conference. Springer Science. 37-54.
År
2014

Formål

Denne svenske studien skal belyse hvordan en barnehagelærer har utviklet barnehagebarns matematiske nysgjerrighet gjennom lek i barnehagen. Lek regnes for å være fundamentet for barns læring fordi lek kan gjøre barna nysgjerrige på kunnskap samtidig som de har det gøy. Et mål med denne studien er å vise hvordan det kan gjøres i praksis.

Resultat

Studien viser at barnehagelæreren ved å lytte med respekt og observere nøye hva barna gjør, lykkes med å stille dem noen spørsmål som vekker deres matematiske nysgjerrighet. Samtidig utvikler spørsmålene leken og skaper et læringsrom der flere matematiske prinsipper blir anvendt.

 

Resultatene viser dermed at lekekonteksten støtter opp under barnas engasjement. Men lekekonteksten setter også noen grenser for hvor langt barnehagelæreren kan gå uten at det går ut over leken, og dermed uten at barnehagelæreren mister barnas engasjement.

Design

Studien er gjort i en privat barnehage i en stor by i Sør-Sverige. Forskjellige grupper barn er blitt filmet over flere dager. Studien fokuserer på én episode med «styrt lek» som utvikler seg til læring i matematikk. Episoder med «styrt lek» er blitt analysert ut fra ulike teoretiske konsepter for å kunne vise hvordan de faktisk utvikler seg til læring i matematiske prinsipper, selv om læring ikke var det umiddelbare formålet med leken. Episoden som er blitt valgt, tar utgangspunkt i tre barn og én barnehagelærer. Barna har fått noen glass å leke med. I utgangspunktet gikk leken ut på at barna skulle feste farget papir på glassene, slik at de kunne brukes som telysholdere. Dette utviklet seg imidlertid til en dialog mellom barnehagelærer og barn om glassenes form og størrelse, og barna delte opp glassene på forskjellige måter etter form og størrelse. I tillegg diskuterte de nøyaktige hvor mange glass det var, og hvor mange glass hvert av de tre barna hadde fått tildelt. Flere matematiske prinsipper ble således satt i sving under denne leken, uten at det var tilsiktet.

Referanser

Lange, T., Meaney, T. Riesbeck, E. & Wernberg, A. (2014). “Mathematical Teaching Moments: Between Instruction and Construction”. I: U. Kortenkamp et al. (red.): Early mathematics learning. Selected Papers of POEM 2012 Conference. Springer Science. 37-54.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt