Situasjonsinnramming av pedagogisk praksis i barnehagen.

Forfatter
Holtedahl, G.
Kilde
Nordisk Pedagogik 28 (1) S. 52-61.
År
2008

Formål

Studien diskuterer mulighetene for å forstå barnehagepersonalets handlinger på bakgrunn av personalets rammesetting og fortolkning av situasjonene i barnehagen for dermed å kunne tenke gjennom og diskutere de pedagogiske rutinene som felles prosjekt. Forskningsspørsmålet lyder: Hvordan påvirker situasjonens rammesetting forståelsen av barnehagepersonalets handlinger?

Resultat

Forskningsresultatene blir fremstilt som en diskusjon om hvordan barnehagepersonalets handlinger kan tolkes i ulike situasjoner. Improvisasjon som bygger på tilbakemelding fra andre i personalgruppen, spiller en viktig rolle for en ung førskolelærers arbeid med barna.

Design

Studien er etnografisk og designet som en observasjonsstudie av en kvinnelig førskolelærers hverdag. Studien baserer seg på fire måneders feltarbeid i en barnehage.

Referanser

Holtedahl, G. (2008). Situasjonsinnramming av pedagogisk praksis i barnehagen: Nordisk Pedagogik 28 (1) S. 52-61.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.