Förskolepedagogikens framväxt: Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945.

Forfatter
Westberg, J.
Kilde
Uppsala: Uppsala Universitet.
År
2008

Formål

Studien har som formål å beskrive og forklare gjennomgripende pedagogiske endringsprosesser i de svenske barnehagenes historie. For å undersøke og forstå slike prosesser setter undersøkelsen særlig fokus på følgende fem områder: debatten, inntektskilder, virksomhetsrommet, idéspredningsprosesser samt kommunalisering.

Resultat

Studien kaster lys over hvordan vi kan forstå og forklare endringer i pedagogiske metoder og pedagogisk organisering. Studien viser at pedagogiske endringer i barnehagen ikke kan forklares ved hjelp av generelle endringer og ideologiske strukturer, men at forklaringene kan finnes ved hjelp av studier i et organisatorisk, historisk perspektiv som kan forklare de konkrete og begrensende forutsetningene som har hatt betydning for aktivitetene i barnehagen. Studien konkluderer med at overgangen fra uformell læring til barnehagepedagogikk har foregått via en utvelgelses- og tilpasningsprosess. Studien kaster lys over forholdet mellom utdanningsmessige forandringer og generelle sosiale strukturer, og viser at sosiale forhold har en viss innflytelse på barnehagenes utdanning, men at de ikke kan forklare de endringene av pedagogiske metoder som har funnet sted, og som er påvirket av de organisatoriske forholdene. Studien er et eksempel på hvordan det er mulig å forklare endringer i pedagogiske metoder og systemer ut fra den praktiske konteksten som aktivitetene er omgitt av.

Design

Studien er designet som en kildestudie. Som grunnlag for studiens analyser ble det samlet inn diverse skriftlig materiale, blant annet protokoller, årsrapporter og avisutklipp. De pedagogiske endringsprosessene og forutsetningene for endring settes inn i historisk perspektiv over en periode på hundre år.

Referanser

Westberg, J. (2008). Förskolepedagogikens framväxt: Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945. Uppsala: Uppsala Universitet.

Oppdragsgiver

Studien er gjennomført innenfor rammene av BASTU-prosjektet, som er finansiert av den utdanningsvitenskapelige kommisjonen og den nasjonale forskningsskolen for utdanningshistorie.