Response to early literacy instruction in the United States, Australia, and Scandinavia: A Behavioral-Genetic analysis.

Forfatter
Samuelsson, S.; Byrne, B.; Olson, R. K.; Hulslander, J.; Wadsworth, S.; Corley, R.; Willcutt, E. G.; DeFries, J. C.
Kilde
Learning and Individual Differences 18 (3) S. 289-295.
År
2008

Formål

Studiens formål er å undersøke hvordan genetiske og miljømessige faktorer påvirker de tidlige lese- og skriveferdighetene hos tvillinger fra førskoleklassen frem til avslutningen av første klasse. USA, Australia og de skandinaviske landene blir sammenlignet for å kunne kartlegge eventuelle forskjeller i lese- og skriveferdighetene på tvers av landene.

Resultat

Resultatene blir presentert i form av kommentarer til statistiske analyser. De statistiske resultatene indikerer at mønstrene etter genetisk og miljømessig påvirkning varierer avhengig av utdanningskonteksten. Genetikk synes imidlertid i stigende grad å kunne forklare de individuelle forskjellene når intensiteten på den tidlige undervisningen blir økt. De longitudinale analysene viser en kontinuitet i genetikken mellom førskoleklassen og første klasse på tvers av landene både for lesing og skriving.

Design

Studien er en kohortundersøkelse. Spørreskjemaene ble fylt ut for alle tvillingpar som ble født i landene som deltok. En database med tvillingenes individuelle data ble brukt i datainnsamlingen. Databasen blir hele tiden oppdatert, for nybakte tvillingforeldre blir oppfordret til å sende inn opplysninger om sine nyfødte tvillinger til databasen.

Referanser

Samuelsson, S.; Byrne, B.; Olson, R.K.; Hulslander, J.; Wadsworth, S.; Corley, R.; Willcutt, E.G.; DeFries, J. C. (2008). Response to early literacy instruction in the United States, Australia, and Scandinavia: A Behavioral-Genetic analysis: Learning and Individual Differences 18 (3) S. 289-295.

Oppdragsgiver

Undersøkelsen er skaffet til veie med støtte fra det norske Forskningsrådet, det svenske Forskningrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Universitetet i Stavanger, Australian Research Council og National Institutes of Heal