Flere end to slags børn: En rapport om køn og ligestilling i børnehaven.

Forfatter
Kofoed, J.; Olesen, J.; Aggerholm, K.
Kilde
København: Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
År
2008

Formål

Formålet med studien er å undersøke i hvilken grad stereotype kjønnsroller dominerer

danske barnehager, og hvordan de manifesterer seg i interaksjonen mellom barna og førskolelærerne. Studien konsentrerer seg om tre analytiske perspektiver:

1) barnehagen som institusjonell ramme for "forhandling av kjønn", 2) produksjon og reproduksjon av kultur for barn og barnekultur som ramme for barns egne fortellinger og selvfortolkninger, 3) konkrete barn–barn- og barn–voksen-interaksjoner.

Resultat

Forskerne viser hvordan visse definisjoner av kjønn fremmer eller hindrer barnets tilgang til bestemte identiteter, aktiviteter og muligheter for læring. Den institusjonelle logikken som handler om å være inkluderende og kollektivistisk og unngå kaos, både støtter og begrenser barnas muligheter til å være gutt eller jente på forskjellige måter. Barna reproduserer kulturelle stereotyper, men forskerne beskriver også hvordan barna bryter disse stereotypene med forskjellige konsekvenser. Den kulturelle normen blir utfordret ved at forskerne benytter fire metaforer for de ansattes tilnærming til kjønn i barnehagen – nemlig inkluderingsinspektøren, kamuflasjekapteinen, perlemor og mangfoldsdetektiven. Avhandlingen anbefaler en revurdering av arbeidet med læreplaner for barnehagebarn for å utforske mulighetene til å støtte aktiviteter, identiteter og fellesskaper for alle typer "jentehet" og "guttehet".

Design

Studien har en etnografisk design og tar for seg tre barnehager med henholdsvis 62, 44 og 66 barn. Flere metoder ble brukt til datainnsamling: Feltobservasjoner ble notert, og det ble utført intervjuer på tomannshånd med barn og personale i de tre barnehagene.

Referanser

Kofoed, J.; Olesen, J.; Aggerholm, K. (2008). Flere end to slags børn: En rapport om køn og ligestilling i børnehaven. København: Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Oppdragsgiver

Ligestillingsministeriet.