Sluta gnälla som en bebis och va’ en stor kille nu! – ålder, kön och normalitetsskapanden.

Forfatter
Hellman, A.
Kilde
I: Nordberg, A. Maskulinitet på schemat. Stockholm: Liber, S. 57-71.
År
2008

Formål

Studien tar utgangspunkt i en tilsynelatende mangel på empati hos gutter i barnehagen som mulig forklaring på svenske gutters tendens til å underprestere i svenske barnehager. Det oppstår en motsetning i denne forbindelsen, siden empati på den ene siden blir utviklet ved å uttrykke og forstå egne og andres følelser, mens gutter på den andre siden – særlig i konfliktsituasjoner – blir oppfordret til å kontrollere følelsene og oppføre seg som "stor gutt". Det blir arbeidet med å beskrive og forstå bruken av ord som "baby" og andre aldersrelaterte uttrykk i barnehagene for å markere grensene mellom barn og voksne, og mellom polaritetene "å oppføre seg som en baby" og å være "stor gutt".

Resultat

Undersøkelsen viser at det for yngre barn er viktig å slippe å bli kalt "baby", siden det indikerer forskjellen mellom å være liten og å være stor. Alder har betydning for den sosiale posisjonen. For de yngste er det et mål å være en av de store, for det å være stor har avgjørende betydning for inkludering henholdsvis ekskludering. Det er imidlertid ikke alltid negativt å være "baby". Barn inntar noen ganger babyposisjonen med vilje for å redusere forventningene til seg selv. Undersøkelsen beskriver videre hvordan både barn og voksne bruker uttrykket "baby" som markør for uønsket atferd, mens uttrykkene "stor gutt" og "stor jente" markerer den ønskelige atferden. Prosessen fra å være "babyaktig" til å bli "stor" bygger ofte på kjønnsstereotype forventninger til henholdsvis gutters og jenters handlinger. Forfatterne konkluderer med at ord alltid inneholder mer enn nøytral informasjon. Bruken av konkrete uttrykk har innvirkning på individets forståelse av verden. Personalet i barnehagene bør derfor tenke gjennom hvordan de bruker tilsynelatende kjønnsnøytrale og aldersrelaterte uttrykk som "baby" i pedagogiske sammenhenger.

Design

Studien er en etnografisk studie gjennomført i to barnehager i perioden 2005–2007. Undersøkelsen bygger på observasjoner av dialoger mellom i alt 42 barn (19 jenter og 23 gutter) i alderen ett til fem år og 7 ansatte (6 kvinner og 1 mann) samt på intervjuer ansikt til ansikt.

Referanser

Hellman, A. (2008). Sluta gnälla som en bebis och va’ en stor kille nu! – ålder, kön och normalitetsskapanden. I: Nordberg, A. Maskulinitet på schemat. Stockholm: Liber, S. 57-71.

Oppdragsgiver

Undersøkelsen ble gjennomført med midler fra Vetenskapsrådet i Sverige.