Sticky Dots and Lion Adventures Playing a Part in Preschool Documentation Practices.

Forfatter
Pettersson, K.E.
Kilde
International Journal of Early Childhood 47(3), 443-460.
År
2015

Formål

Formålet med artikkelen er å utforske hvordan forskjellige aktører (material agents), både menneskelige (barn og voksne) og materielle (datamaskiner, bilder, klistremerker med farge), samhandler når det gjelder barns deltakelse i barnehagens dokumentasjonspraksis.

Resultat

Studien viser hvordan begrepet materialitet spiller en sentral rolle i barnehagens dokumentasjonspraksis. Forfatteren beskriver hvordan et innviklet samspill oppstår i dokumentasjonsprosessen, dels mellom barnehagelærere (teachers) og barn, og dels mellom mennesker og objekter, som bilder og klistremerker. Måten barnehagelærere og barn forhandler om forskjellige dokumentasjonsprodukter på, avhenger av bildene og klistremerkene pedagogene bruker til å evaluere dokumentasjonen. Barnehagelærerne bruker for eksempel klistremerker med ulike farger til å kategorisere hvilke rammeplanmål som ble oppfylt i aktiviteten som dokumenteres. De er opptatt av å bruke klistremerkene i samsvar med dette formålet, mens barna på sin side tilskriver klistremerkene helt andre betydninger og vil for eksempel gjerne ha flere klistremerker i flere forskjellige farger på hvert dokument. Dermed går det frem at klistremerkene ikke bare er døde ting, men derimot aktører som får sitt eget liv i dokumentasjonsprosessen. I forlengelsen av dette fremhever forfatteren hvor viktig det er at man i barnehagen vurderer hvilke materialer som brukes i dokumentasjonsprosessen, nøye.

 

Design

Artikkelen benytter data fra to grupper i én barnehage (preschool). Barnehagen er valgt ut fordi den legger spesiell vekt på barnas deltakelse i dokumentasjonsprosessen. Datamaterialet består av videoopptak av situasjoner hvor barnehagens dokumentasjonspraksis utfolder seg.

 

Referanser

Pettersson, K.E. (2015). Sticky Dots and Lion Adventures Playing a Part in Preschool Documentation Practices. International Journal of Early Childhood 47(3), 443-460.

Oppdragsgiver

Dette arbeidet mottok støtte fra Vetenskapsrådet.