Effect of cleaning and disinfection of toys on infectious diseases and micro-organisms in daycare nurseries.

Forfattere
Ibfelt, T.
Engelund, E.H.
Schultz, A.C.
Andersen, L.P.
Kilde
Journal of Hospital Infection 89(2), 109-115.
År
2015

Formål

Formålet med undersøkelsen er å utforske om systematisk rengjøring og desinfeksjon av leketøy kan redusere forekomsten av bakterier og luftveisvirus i barnehagemiljøet og dermed redusere sykeligheten blant barn i danske barnehager.

Resultat

Undersøkelsen viser at DNA/RNA fra luftveisvirus generelt forekom hyppig i barnehagene, men at det ble funnet svært få sykdomsfremkallende bakterier. Intervensjonen reduserte forekomsten av sykdomsfremkallende virus (adenovirus, som rammer slimhinnen i de øvre luftveiene, det ytre øyet eller tarmkanalen, rhinovirus, som er et luftveis-/ forkjølelsevirus, og respiratorisk syncytialvirus, som er et luftveisvirus) i intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen, men den hadde ingen påviselig effekt på antall sykedager eller på sykdomsmønstrene i barnehagene. Forfatterne konkluderer at selv om rengjøring og desinfeksjon av leketøy annenhver uke kan redusere den mikrobielle belastningen i barnehager, bidrar det ikke til å redusere sykefraværet blant barna.

Design

Undersøkelsen er basert på bakterie- og virusprøver samlet inn i 12 barnehager (dagtilbud) i Københavns Kommune og omfatter også fraværsdata og informasjon om sykdomsmønstre for i alt 587 barn i alderen 6 måneder til 3 år. Barnehagene som deltok, ble tilfeldig plassert i henholdsvis intervensjons- og kontrollgrupper (seks barnehager i hver). Intervensjonen, som ble ivaretatt av et kommersielt rengjøringsfirma, bestod av vask og desinfeksjon av leketøy og lintøy annenhver uke i tre måneder.

For å vurdere effekten av intervensjonen ble fraværsdata og informasjon om sykdomsmønstre registrert daglig for alle de deltakende barna fra desember til mars. Barnehagepersonalet registrerte hvor mange barn som var borte, og årsaken til fraværet. Årsakene ble registrert i følgende kategorier: luftveisinfeksjoner, mage–tarm-infeksjoner, andre former for sykdom og fridager. Det ble også tatt bakterie- og virusprøver i alle de tolv deltakende barnehagene, både før og etter intervensjonen. Disse prøvene ble tatt fra ti forhåndsdefinerte områder i barnehagemiljøet, nærmere bestemt sju i lekeområdet og tre i toalettområdet. Prøvene ble deretter analysert for å fastsette forekomsten av bakterier og virus.

Referanser

Ibfelt, T., Engelund, E.H., Schultz, A.C. & Andersen, L.P. (2015). Effect of cleaning and disinfection of toys on infectious diseases and micro-organisms in daycare nurseries. Journal of Hospital Infection 89(2), 109-115.

Oppdragsgiver

Dette arbeidet ble støttet av Rådet for Teknologi og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som en del av innovasjonskonsor-tiet «Sundhed i Børneinstitutioner».